Help

Voorbeeldvenster
Martinic.net voorbeeldvenster

Het hoofdvenster van Martinic.net is opgesplitst in twee delen. In het bovenste gedeelte vindt u een invulformulier, waarop u aan kunt geven wat u wilt zoeken. In het onderste gedeelte worden de resultaten van uw zoekopdracht weergegeven.

Een zoekopdracht geven

Om een zoekopdracht uit te voeren vult u één of meer trefwoorden in op het invulformulier en vervolgens klikt u op de knop "Zoeken". Eventueel kunt u alleen producten bij één specifieke leverancier zoeken door deze te selecteren in de lijst met leveranciers op het invulformulier.

De resultaten bekijken

De resultaten worden per pagina van 50 producten weergegeven. Onderaan de resultaten kunt u kiezen welke pagina u wilt bekijken. Als het aantal resultaten te groot wordt, dan kunt u uw zoekopdracht eventueel verfijnen, zie Geavanceerd zoeken.

De resultaten zijn oplopend op prijs gesorteerd, zodat de laagste prijs altijd het eerst wordt vermeld. Producten waarvan geen prijs beschikbaar is komen altijd achteraan in de lijst te staan. Producten waarvan bekend is dat ze mogelijk niet voorradig zijn worden in een rode kleur weergegeven. Producten die waarschijnlijk voorradig zijn of waarvan de beschikbaarheid niet bekend is worden in een zwarte kleur weergegeven.

Door in de lijst met resultaten een product aan te klikken kunt u de details van het desbetreffende product opvragen, zoals de bestelcode, de fabrikantcode, de beschikbaarheid en eventueel uw klantspecifieke prijs. Vanuit de details kunt u doorklikken naar de gegevens van de leverancier die het product aanbiedt.

Alle prijzen binnen Martinic.net zijn exclusief B.T.W.

Geavanceerd zoeken

Algemene tips

Het kan zijn dat Martinic.net teveel resultaten geeft vanwege een te "brede" zoekopdracht. Om de zoekopdracht te verfijnen, of om binnen de zoekresultaten te zoeken, kunt u extra woorden aan uw zoekopdracht toevoegen, gescheiden door een spatie. Martinic.net zoekt dan naar productinformatie waarin alle gezochte woorden voorkomen. De volgende zoekopdracht zoekt alleen naar producten waar de trefwoorden microsoft, office én pro in voorkomen:

Weglaten van woorden

U kunt woorden weglaten door een minteken (-) direct voor het woord te typen. De volgende zoekopdracht zoekt naar producten waar de trefwoorden toshiba en satellite in voorkomen, maar waar het trefwoord pro niet in voorkomt:

Let op dat u de spatie tussen satellite en -pro niet weg kunt laten.

Zoeken naar een zinsdeel

Martinic.net kan ook naar hele zinsdelen zoeken i.p.v. naar losse trefwoorden. Dit is vooral handig indien u een specifiek gedeelte van de letterlijke productomschrijvingen weet. Op deze manier zoeken doet u door het zinsdeel tussen dubbele aanhalingstekens (") te zetten:

Meerdere groepen woorden

In sommige gevallen is het handig om meerdere groepen woorden te kunnen zoeken. U kunt dit doen door een pipe-teken (|) tussen de groepen te plaatsen:

Zoekresultaten verder beperken

Sommige woorden die gevolgd worden door een dubbele punt hebben een speciale betekenis binnen Martinic.net, en kunnen worden gebruikt om de zoekresultaten verder te beperken:

lev:compBeperkt resultaten tot producten van leveranciers met comp in de naam.
lev:" data"Beperkt resultaten tot producten van leveranciers met spatie + data in de naam.
min:10Geeft alleen resultaten met 10+ prijzen.
veld:MerkZoekt alleen binnen het veld Merk.
merk:westBeperkt resultaten tot producten waarvan west in het merk voorkomt.
fabcode:abbBeperkt resultaten tot producten waarvan abb in de fabrikantcode voorkomt.
bestcode:abbBeperkt resultaten tot producten waarvan abb in de bestelcode voorkomt.
eancode:07180377Beperkt resultaten tot producten waarvan 07180377 in de EAN-code voorkomt.
van:50Beperkt resultaten tot producten met prijzen vanaf € 50,00.
tot:200Beperkt resultaten tot producten met prijzen t/m € 200,00.